Tijdschrift Cement – maart 2009

Proefresultaten metselwerk geëvalueerd

Invloed DPC-folie op schuifsterkte


Vochtschermen in gemetselde wanden worden doorgaans met een DPC-folie gerealiseerd. De dwarskrachtcapaciteit van de wand neemt hierdoor echter aanzienlijk af. In Eurocode 6 is voorgeschreven dat de schuifsterkte moet worden bepaald door middel van proeven. Als alternatief kan gebruik worden gemaakt van een formule op basis van de initiële schuifsterkte fvko en de Coulombse wrijving. De waarde van fvko moet worden bepaald uit experimenteel onderzoek, uit een database van proefresultaten of uit tabel 3.4 in EC6. Of de vereenvoudigde berekeningsmethode  ook van toepassing is op metselwerk met DPC-folie is niet expliciet vermeld. Om meer duidelijkheid te brengen in deze problematiek is aan de TU Eindhoven een experimenteel onderzoek verricht.

periode:
locatie:
opdrachtgever:
aannemer:
status:
gelijkaardige projecten
22e isolatiedag ie-net met ABDM
Plan Magazine – januari 2021
Belgian Building Magazine – december 2020
Het Nieuwsblad – januari 2019
Bouwen met baksteen – juli 2018
De Architect – oktober 2017
Bouwwereld – oktober 2017
MBI – oktober 2017
Tijdschrift Cement – december 2016
Tijdschrift Mauerwerk – augustus 2016
Tijdschrift Cement – juli 2016
Architectura – maart 2015
Edu & Care – Interview oktober/november 2015
Bouwkroniek – oktober 2014
Architectura – oktober 2014
Voka Ondernemers – Oost-Vlaanderen oktober 2014
Tijdschrift Cement – juni 2010
Tijdschrift Cement – juni 2007
Tijdschrift Cement – juli 2006
Tijdschrift Cement – april 2006
Tijdschrift Cement – maart 2005
Tijdschrift Cement – mei 2004
Tijdschrift Cement – mei 2004
Tijdschrift Cement – juli 2003
Tijdschrift Cement – mei 2003
Tijdschrift Cement – maart 2003
Tijdschrift Cement – juli 2002
Tijdschrift Cement – mei 2002
Tijdschrift Cement – januari 2002
Tijdschrift Cement – augustus 2001