Tijdschrift Cement – juli 2016

Scheurvorming bij metselwerk (1)

Zijn scheuren zorgwekkend?


Scheurvorming in metselwerk is regelmatig onderwerp van discussie tussen opdrachtgever, ontwerper en uitvoerder. Wanneer is scheurvorming aanvaardbaar en wanneer is het schade? Wat zijn de oorzaken van scheurvorming en hoe kan dit worden vermeden of beperkt? Wat zijn de effecten van scheurvorming en welke methoden voor scheurherstel zijn mogelijk? Een hele waslijst aan vragen die niet zo gemakkelijk te beantwoorden zijn. In een artikelenserie wordt een overzicht gegeven van de state of art van scheurvorming in metselwerk en worden belanghebbenden uitgenodigd tot discussie en ondersteuning voor verder wetenschappelijk onderzoek.

periode:
locatie:
opdrachtgever:
aannemer:
status:
gelijkaardige projecten
22e isolatiedag ie-net met ABDM
Plan Magazine – januari 2021
Belgian Building Magazine – december 2020
Het Nieuwsblad – januari 2019
Bouwen met baksteen – juli 2018
De Architect – oktober 2017
Bouwwereld – oktober 2017
MBI – oktober 2017
Tijdschrift Cement – december 2016
Tijdschrift Mauerwerk – augustus 2016
Architectura – maart 2015
Edu & Care – Interview oktober/november 2015
Bouwkroniek – oktober 2014
Architectura – oktober 2014
Voka Ondernemers – Oost-Vlaanderen oktober 2014
Tijdschrift Cement – juni 2010
Tijdschrift Cement – maart 2009
Tijdschrift Cement – juni 2007
Tijdschrift Cement – juli 2006
Tijdschrift Cement – april 2006
Tijdschrift Cement – maart 2005
Tijdschrift Cement – mei 2004
Tijdschrift Cement – mei 2004
Tijdschrift Cement – juli 2003
Tijdschrift Cement – mei 2003
Tijdschrift Cement – maart 2003
Tijdschrift Cement – juli 2002
Tijdschrift Cement – mei 2002
Tijdschrift Cement – januari 2002
Tijdschrift Cement – augustus 2001