Tijdschrift Cement – juli 2006

Ontwerpen en dimensioneren van steenconstructies (32)

Momentreductie door wand-vloerinteractie (1)


De draagkracht van ongewapende metselwerkwanden die hoofdzakelijk in het verticale vlak worden belast, hangt in belangrijke mate af van de excentriciteit van de belasting. De bepaling van deze excentriciteit gebeurt doorgaans met een lineair-elastische raamwerkberekening uitgaande van starre wand-vloer-knoopverbindingen. Dit levert relatief grote theoretische buigende momenten (Mcal) en derhalve aanzienlijke excentriciteiten op. In werkelijkheid zal er scheurvorming ontstaan ter plaatse van de wand-vloeraansluiting en zal het buigend moment dat door de vloer aan de wand effectief wordt overgedragen (Meff) kleiner zijn. Een wetenschappelijk onderbouwde methode voor de theoretische bepaling van deze momentreductie is momenteel nog niet voorhanden.

periode:
locatie:
opdrachtgever:
aannemer:
status:
gelijkaardige projecten
22e isolatiedag ie-net met ABDM
Plan Magazine – januari 2021
Belgian Building Magazine – december 2020
Het Nieuwsblad – januari 2019
Bouwen met baksteen – juli 2018
De Architect – oktober 2017
Bouwwereld – oktober 2017
MBI – oktober 2017
Tijdschrift Cement – december 2016
Tijdschrift Mauerwerk – augustus 2016
Tijdschrift Cement – juli 2016
Architectura – maart 2015
Edu & Care – Interview oktober/november 2015
Bouwkroniek – oktober 2014
Architectura – oktober 2014
Voka Ondernemers – Oost-Vlaanderen oktober 2014
Tijdschrift Cement – juni 2010
Tijdschrift Cement – maart 2009
Tijdschrift Cement – juni 2007
Tijdschrift Cement – april 2006
Tijdschrift Cement – maart 2005
Tijdschrift Cement – mei 2004
Tijdschrift Cement – mei 2004
Tijdschrift Cement – juli 2003
Tijdschrift Cement – mei 2003
Tijdschrift Cement – maart 2003
Tijdschrift Cement – juli 2002
Tijdschrift Cement – mei 2002
Tijdschrift Cement – januari 2002
Tijdschrift Cement – augustus 2001