waarden

cliëntgericht

ABDM architecten staat voor een toekomstgerichte, op vertrouwen gebaseerde relatie met haar cliënten.

Samen met de opdrachtgever de opdracht duidelijk afbakenen in functie van huidige en toekomstige behoeften van de opdrachtgever.

fundamentele duurzaamheid

Duurzaamheid is geen optelsom van technische ingrepen, fundamenteel duurzame projecten vragen reeds van bij het ontwerp en doorheen de volledige uitvoeringsfase continue aftoetsing aan de vooropgestelde eisen.

Duurzaamheid dient vooral over een langere termijn gezien te worden en behelst zowel duurzaam materiaalgebruik, energetische duurzaamheid (energieproducerende of energiezuinige gebouwen) als duurzaam gebouwbeheer.

vakkennis

Onze door de jaren heen opgebouwde vakkennis wordt continu bijgewerkt. Dit is onze basisattitude.

Afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen in de bouwsector ontstaan nieuwe mogelijkheden om deze vakkennis uit te breiden.

Zo kunnen wij op heden aan onze cliënten eveneens akoestisch advies en duurzaamheidsadvies (BREEAM assessment) aanbieden.

De kwaliteit en het multidisciplinaire van onze dienstverlening wordt doorgaans als een hoge toegevoegde waarde ervaren door onze cliënten.

transparantie/authenticiteit

Transparantie/authenticiteit is voor ABDM architecten een middel om vertrouwen te creëren en te bestendigen van alle betrokken partijen tijdens het ontwerp- en bouwproces.

Een transparante werkmethode draagt bij tot het realiseren van een kwalitatief eindresultaat.

innovatie

Een innovatie attitude is de standaard voor elke door ABDM architecten aanvaarde opdracht. Het “out of the box” denken is telkens een uitdaging voor medewerkers en garandeert mede een dienstverlening op maat.

ABDM architecten biedt eveneens ondersteuning bij de ontwikkeling van innovatieve producten  (productontwikkeling).